นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จดหมายจาำกน้ำถึงพี่(หาด)ใหญ่

Ico48

น้องน้ำอ้อล้ออย่า่งแรงนิ หลายใจ เด่วพี่กรุง เด่วพี่ใหญ่ชาด ยังพี่คอนเป็นกิ๊กเหรย