นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หนังสือน่าอ่าน HRD 3.0

Ico48

อ่านไปครึ่งเล่มแล้วครับ ต้องละเมียดละไมอ่านครับ

เนื้อหาเต็ม: หนังสือน่าอ่าน HRD 3.0