นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกที่ ๙ : วิดยากาน คืนถิ่น

Ico48

555555 ในนี้มีนักบริหารงานบุคคลดัง ๆ อยู่หลายท่านเลยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็น อ.ณรงวิทย์ แสนทอง และ อ.ศักดา หวานแก้ว

ลองหากันดูนะคะ