นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่เลี้ยงวิชาการ

Ico48
  • นี่คือหนึ่งในกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาที่จำเป็นนะคะ..การสร้างทักษะในการเรียนรู้..
  • อยากฟังต่อแน่นอนค่ะ...