นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก (เคย) แนะนำ

Ico48

อู้ยยย -- ได้งานเลย ;-)

จะพยายามดูให้ แต่ไม่รับปากนะครับ ;-)

เนื้อหาเต็ม: บันทึก (เคย) แนะนำ