นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15)

Ico48

ขอบคุณบทความดี ๆ นี้ค่ะ   นำไปใช้ได้...ก็ฉลุยทั้งงานและคนค่ะ