นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี

Ico48

อยากทราบผลการพิจารณาแล้วสิค่ะ

ว่าผู่ที่ครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น

จนได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี มีใครบ้าง