นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๑๕ - เรื่องจริงผ่านแชร์ - (ปลอด)ประสบการณ์ลอยกระทง

Ico48

เอาเลยท่าน ขอยอน เอ้ย ขอเชียร์ด้วยคน

ผมก็อยากรู้ทั้งสองเรื่องแบบท่านนั่นแหละ แต่ก็กระท่อนกระแท่น กระจัดกระจาย จนน่าใจหาย ;-)