นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชื่อไฟล์ภาพ....ใครพบบ้าง

Ico48

"มอนลี่ : ใช้โปรแกรม ACDSeePro เปลี่ยนชื่อได้ทีเดียวหลายไฟล์" -- ACDSee ดีครับ แต่ไม่ฟรี

ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ใช้ของไม่เถื่อนครับ -- PhotoScape ก็ทำได้ หรือ IrfanView ก็ได้
free และดีทั้งสองตัวครับ