นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๑๕ - เรื่องจริงผ่านแชร์ - (ปลอด)ประสบการณ์ลอยกระทง

Ico48

ผมว่าเรื่องหาเรื่องใส่ตัวนี้เป็นเรื่องน่าสนุกนะครับ

คิดดูนะครับ เราคงเหงาน่าดูหากไม่มีเรื่องที่ทำให้เราต้องคิดต้องทำตลอดเวลา