นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส : พ่อ-ลูก

Ico48

กินข้าวอิ่มแล้ว แต่ยัง "อยาก" กิน "พายลูกตาล" เป็น "ของหวาน" อีก

ความต้องการอาหารของร่างการได้รับการตอบสนองแล้ว แต่ยังต้องการกินของอร่อยๆ อีกครับ

เราเอง