นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลขาผู้กุมความลับ

Ico48

9 ตัว นั้น น่าจะใช้ได้กับทุกอาชีพ นะคะ...

ส่วนข้อ 9 นั้นน่าจะมีนัย ว่า "งามสมวัย" และ "สดชื่นอยู่เสมอ" ด้วยนะคะ

เนื้อหาเต็ม: เลขาผู้กุมความลับ