นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลขาผู้กุมความลับ

Ico48

บางทีเรื่องความ Youth ก็ขึ้นลงตามสถานการณ์บ้าง อาจมีบางครั้งที่ต้องวางท่าสงบเสงี่ยม มีมาดบ้าง เมื่อเจอกับคนระดับใหญ่โตมากๆ

 

เป็นตำแหน่งที่ต้องปรับตัวมากนะครับ น่าชื่นชม

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: เลขาผู้กุมความลับ