นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15)

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
17 พฤศจิกายน 2554 16:47
#71664

ถ้า ดองจนเค็ม ทำพรือนะคุณพี่