นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คานธี: นักรักผู้ยิ่งใหญ่

Ico48

ข้อมูลจากเวปไซต์พุทธทาส.คอม ท่านพุทธทาสได้กล่าวถึงชื่อพุทธทาสเอาไว้ว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิต ท่านจึงใช้ชื่อว่า "พุทธทาส"

ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ ถวายแด่พระพุทธเจ้า, ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า เพราะเหตุดังว่ามานี้ ข้าพเจ้าจึงชื่อว่า "พุทธทาส"

ส่วนจะมีอิทธิพลจาก (เกี่ยวข้องกับ) การตั้งชื่อบุตรของท่านมหาตมะ คานธี หรือไม่นั้น ต้องรอผู้ชำนาญการมาวิเคราะห์ให้กระจ่างแจ้งแล้วล่ะครับ

ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง

เราเอง