นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พยากรณ์อากาศ

Ico48

พี่ใหญ่ บายจัยอย่างแรง น้องน้ำหลงพี่กรุงเอาหนัด ม่ายมาหาพี่ใหญ่แย้ว

เนื้อหาเต็ม: พยากรณ์อากาศ