นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พยากรณ์อากาศ

Ico48

อนาคต

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่า จากข้อมูดาวเทียมสำรวจอากาศและระบบพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ คาดการณ์ว่า จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนเรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

เนื้อหาเต็ม: พยากรณ์อากาศ