นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

เปลี่ยนเป็นว่าเล่นเล้ยยพี่อ้วน...

ในFacbook ก็เปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนเอา...คนรูปเยอะก็หยั่งเงี้ย..

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน