นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส

Ico48

อย่าว่าแต่นักศึกษาเลยครับ ผมเองก็ทำลืมไปหมดแล้ว

อิอิอิ

เราเอง