นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เส้นยาแดงผ่าแปด

Ico48

มึนตึบครับ กำลังคิดว่าผ่า 3 ได้ไหม เหมือนมีคำตอบในที่มาแล้ว ว่าหากผ่ายาแดงใบแรกแล้ว เอาที่ผ่ามาซ้อนกันอีก ผ่า 3 ครั้งก็ได้ 8 คับ

 

แต่ถ้าจะผ่า 7 ครั้งให้ได้ 8 ซีก ก็ถือว่าบางสมกับคำว่า "เส้นยาแดงผ่าแปด" มากกว่า

 

หรือผมเองจะคิดมากไปเอง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: เส้นยาแดงผ่าแปด