นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เส้นยาแดงผ่าแปด

Ico48

ป้าตอบไม่ทัน.... เช้านี้ขอจัดการงาน ผ่า 8 นะคะ

ป้าก็เจอกับ เส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกัลลล์

ประชุม 9.30 น. วันนี้ ...

เอกสารยัง งุม งั่ม งุม งุ่ม อยู่เลยยยย

เส้นยาแดง ผ่า...อะไรนี่...........

เนื้อหาเต็ม: เส้นยาแดงผ่าแปด