นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล็กๆ น้อยๆ เตรียมรับน้ำท่วม

Ico48

คุณผึ้งทอง รวดเร็ว ทันสถานการณ์มากเลยครับ

 

แม้จะเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"