นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล็กๆ น้อยๆ เตรียมรับน้ำท่วม

Ico48

ไอ้ย่ะ ได้ประโยชน์อย่างแรง สำหรับคนที่ต้องสัญจรผ่านทางนั้นน่ะนะ