นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกที่ ๑๒ : ป่านฉะนี้เธออยู่ดีไฉน

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 พฤศจิกายน 2554 08:18
#72072

รอบแรกหมดไปแล้วค่ะ ต้องไปกักตุนรอบสอง