นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณเหมาะกับ Tablet แบบไหน

Ico48

ไม่ทันซะแระ ไม่ทันแล้ว เพราะเจ้าตัวโต ถอยมาใช้แล้ว ๑ อัน

บันทึกนี้ คงถูกใจ น้องมะพร้าวใยไหม ในการเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ว่าจะเอาแบบไหน