นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลอนธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ

Ico48

ดีใจด้วยอีกคน...

ธรรมะบอกว่า....อย่าดีใจจนออกนอกหน้า นะคะ

อ่านของท่านพุทธทาส อยู่บ้าง...บทนี้ไม่เคยเห็น

"กินใจ" ดีค่ะ

แบบนี้น่าว่า...ไม่ต้องกินข้าว อ่านแล้วกินใจ..