นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปีนี้ที่ผ่านไป กับอะไรๆ ที่ผ่านเข้ามา

Ico48
มาชื่นชมและเป็นกำลังใจ อ. Kon1Kon ให้ทำสิ่งดีๆที่ทำอยู่ต่อๆไปนะคะ คนโชคร้ายที่อยู่กับความไม่สงบในจิตใจยังมีอยู่ หากเราสามารถช่วยให้ "ความรักความเข้าใจ" เรื่อยๆไปไม่ท้อถอย แม้จะยังทำลาย "กำแพง" ไม่ได้ในวันนี้ หากเรายังต้องพบเจออยู่ ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้บริหาร "ใจ" ของทั้งเราและเขานะคะ เห็นใจ เข้าใจ และเป็นกำลังใจให้ค่ะ