นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล ครั้งที่ 11

Ico48

เป็นหมู่เกาะที่ไกลมากจากชายฝั่ง แต่ความเจริญก็ยังคงเดินทางไปถึง และมากขึ้นทึกที

 

เคยไปเมื่อ 4 และ 3 ปีที่แล้ว วันนี้ก้ยังอยากไปอีก หากไปมื่อไหร่จะช่วยเก็บขยะอีกแรง แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมโครงการนี้ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"