นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส

Ico48

การทำ Lab ที่มีอินดิเคเตอร์หลายครั้ง เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนุกและมีความสุขไปกับเรื่องราวทางวิชาการ

 

โดยเฉพาะ เมื่อต้องหาดอกไม้รอบรั้วมาทำเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ และพบว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ได้จริง และได้ดีเสียด้วย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"