นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส

Ico48

ครั้งนี้มีกราฟรูป Z shape มาแสดง และอินดิเคเตอร์ก็น่าจะเริ่มต้นมาจากกรดอินทรีย์ตามธรรมชาติ ดูเหมือนว่ากระหล่ำม่วงก็มีสารอินดิเคเตอร์พวกนี้อยู่นะครับ