นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส

Ico48

ยังไม่เคยใช้กระหล่ำม่วงมาทดลองครับ แต่คิดว่าคงต้องมีแน่นอน แต่น่าสนใจว่ามันมีสีอะไรบ้าง

 

อย่างดอกอัญชันจริงๆแล้วมีสีตั้ง 4 สีที่แยกให้เห็นชัดๆ เลยครับ ตั้งแต่แดง ม่วง น้ำเงิน เขียว และหาก pH สูงๆ มาก บางทีออกสีเขียวอมเหลืองไปเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"