นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่เลี้ยงวิชาการ

Ico48

ผมขอเล่าต่อนะครับ.....เมื่อมีพี่เลี้ยงที่ตั้งใจทำร่วมทำงานแล้ว ก็ต้องมีการพบปะพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจว่าโครงการนี้ไม่ใช่ติวแต่เป็นการสอนให้น้องรู้จักวิ
ธีเรียน (learn how to learn) และเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาพี่เลี้ยงมาชี้แนะเทคนิคการถ่ายทอด (พี่เลี้ยงเป็นคนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเองวิชาเอกละ 1 ท่าน) และมีวิทยากรมาแนะนำเทคการให้คำปรึกษาว่า จะมีวิธีพูดคุยและให้กำลังใจน้องๆอย่างไร ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงอาสาว่า ทำไมมาสมัครเข้าโครงการนี้ทั้งที่ต้องใช้เวลาทุกวันเสาร์ คุณเองก็ต้องทำโครงงาน (พี่ปี 4) เสียเวลานะ ผมได้รับคำตอบที่น่าสนใจครับว่า...เค้าเองอยากรู้เหมือนกันว่า โครงนี้มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพราะต้องทำงานกับคนกลุ่มใหญ่และใช้เวลานาน และที่สำคัญคือเค้าได้ทำเพื่อน้อง ผมมีแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการว่า ได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง..... แล้ว ผมจะเล่าต่อครับ 

เนื้อหาเต็ม: พี่เลี้ยงวิชาการ