นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความรับผิดชอบ

Ico48

คนทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ

 

ส่วนตนเองนั้น จะชอบย้ำ กว่าคนที่ได้เป็นหัวหน้า ไม่ว่าจะหัวหน้าห้อง หัวหน้าชั้น หัวหน้าฝ่าย ประธานกรรมการ และหัวหน้าในสายงานการทำงาน ย่อมต้องมีความรับผิด+รับชอบ มากกว่าคนใต้บังคับบัญชา

 

แต่ในความจริง เรื่องรับชอบอาจน้อยกว่าเรื่องรับผิดมาก ยังไงก็ทำใจไว้ได้เอลย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ความรับผิดชอบ