นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ

Ico48

ถั่วเหลือง (Glycine max) เป็นวัตถุดิบที่ใช้กันมาก...บลา บลา

 

จากชื่อเจ้าถั่วเหลืองว่า Glycine max นี่มีความหมายตรงตัวเลยหรือไม่ ว่ามีกรดอะมิโนไกลซีนมากที่สุด....เอ ส่วนชื่อถั่วเหลืองภาษาอังกฤษนี่คงเป็น Soy bean ใช้ไหมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"