นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ

Ico48

พี่เจน...รู้อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ไ่ด้

คุณอานัน...ขออภัยค่ะ คงไม่สามารถตอบได้ค่ะ