นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิศวฯ จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??”

Ico48

เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ ที่มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ จะได้เป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ใหม่ๆ หรือบุคลากรที่ไม่เคยทำงานบริการวิชาการมาก่อนเลย หันมาทำบริการวิชาการกันมากขึ้น และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบข่าว เผื่อหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำบริการวิชาการจะมีเวทีลักษณะแบบนี้บ้างค่ะ