นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิศวฯ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ (First Visit ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม

Ico48

เยี่ยมมากค่ะ การเข้าหาสถานประกอบการเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากทำให้เราทราบปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ และช่วยแก้ปัญหาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการได้