นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระเป๋าเดินทาง

Ico48

ลืมทองม้วนทุกทีซิ

มีแต่ม้วนๆ เสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดที่บางๆ น่ะครับ

ไว้เก็บเสื้อผ้ายัดใส่ถุงปุ๋ยเมื่อไหร่ จะลองเอาไปใช้ดูครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: กระเป๋าเดินทาง