นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฤกษ์งาม ยามดี

Ico48

อย่างไรก็ตาม ดิฉัน ก็อยากจะให้เป็นไปเพราะเหตผลของลูกนะคะ

ยินดีต้อนรับกลับมาอีกรอบค่ะ ....

รออ่าน...เรื่องราวที่อยากเขียนจากหัวใจ..

อิ..อิ...

เนื้อหาเต็ม: ฤกษ์งาม ยามดี