นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใต้...ต้นหูกวาง

Ico48
  • สมัยพี่อัมพร ขาโจ๋ เขาเรียกว่า "ที่พักใจวัยรุ่นจ้า"
  • เมื่อกาลเวลาผ่านไป ต้นหูกวางยังยืนตระหง่านอยู๋เช่นนั้นนะ
  • เป็นร่มไม้ใบบังให้กับทุกคน
  • เป็นที่พักใจให้กับทุกคน
  • เป็นที่แสดงออกให้กับทุกคน
  • ตราบนานเท่านานค่ะ
เนื้อหาเต็ม: ใต้...ต้นหูกวาง