นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่เลี้ยงวิชาการ

Ico48
  • สวัสดีค่ะอาจารย์
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ
  • อาจารย์มีความในใจมากมาย มีกลยุทธ์และวิธีคิดที่ดี ๆ เล่าต่อนะคะ
  • สัญญาว่าจะเป็นแควนประจำ Blog
  • สัญญา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  ๆ
เนื้อหาเต็ม: พี่เลี้ยงวิชาการ