นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยเรื่องของบัณฑิตศึกษา

Ico48

ก็ต้องพยายามหากลยุทธ์มาดำเนินการต่อไปครับ

ล่าช้าที่นักศึกษา แต่บุคลากรภาคฯ วิชาต้องมาช่วยทำแทน เพราะความสงสารที่ต้องการจะช่วยเหลือนักศึกษา

อาจต้องใช้มาตรการส่งก่อน deadline 5 วัน (เหมือนส่งข้อสอบให้ประเมินเสียละมังครับ)

ส่งช้ามีปรับ