นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทีกแนะนำ 16 ธันวาคม 54

Ico48

เรียน คุณคนธรรมดา และ น้าเน็ก ค่ะ

รบกวนแจ้งไว้ด้วยนะคะ ว่าอยากได้สีอะไร size อะไร หญิง หรือ ชาย และให้สำรองมาด้วย 1 size นะคะ เผื่อว่าขนาดที่ต้องการหมด แล้ววันจัน่ทร์ จะรีบฝากตลาดนัดไปให้ค่ะ