นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ม่อนแจ่ม เค้าแรง

Ico48

วันนั้นใครทาอายแชโดว์ สีเขียวเอย

เนื้อหาเต็ม: ม่อนแจ่ม เค้าแรง