นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ม่อนแจ่ม เค้าแรง

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
18 December 2011 19:04
#73051

จะหาโอกาสไปค่ะ...กลับไปจะไปสอบถามรายละเอียด ... นะคะ