นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอดอกพิกุลสักนิด

Ico48
Monly (Recent Activities)
21 December 2011 21:42
#73105

ที่ห้องมอนลี่นะ  ดอกพิกุล ร่วงเยอะนะ ... (แมงบี้) จะรับสักกี่ดอกค่ะ