นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แด่ share.psu

Ico48

รับทราบความสามารถในเชิงกวีของท่าน wullop ครับว่าเยี่ยมยุทธ์

เนื้อหาเต็ม: แด่ share.psu