นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาลัย คุณมาลินี ลิ่มเทียนฉาย (พี่หมวย)

Ico48

พี่หมวยเป็นพี่ที่รักคณะทรัพย์ฯมากคนหนึ่ง แกจะคอยสอนน้อง ๆ เสมอเมื่อมีโอกาสว่า ให้ทุกคนรักคณะฯ ตั้งใจทำงานให้เต็มที่เพื่อองค์กร เป็นคำสอนที่ดีสำหรับน้อง ๆ มากค่ะ ขอให้พี่ไปสู่สุขคติด้วยค่ะ