นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แด่ share.psu

Ico48

รวมทุกหมวด ทุกหมู่ รับรู้ได้
ด้วยใช้ใจ เป็นสื่อ ให้มือเขียน
มีสาระ  นานา  ให้มาเรียน
มีคำสอน  มาแวะเวียน  เรียนรู้กัน

เพราะที่นี่  ไม่มีเงิน  ก็รู้ได้

เพียงมีใจ  ใส่ไป  ให้เท่านั้น
เรื่องร้อยเรียง  นานา  สารพัน
ร่วมแบ่งปัน  ความรู้  คู่องค์กร

เพราะเราเป็น  รั้วสีบลู  คู่ถิ่นใต้
ทั้งวิจัย  ทั้งพากเพียร  การเรียนการสอน
ทั้งบริการ  วิชาการ  ด้วยอาทร
วัฒนธรรม  แต่เก่าก่อน  ทำนุมา

เป็นหนึ่งใน  สถาบัน  ที่สรรค์สร้าง

ชี้แนวทาง  วางสำนึก  ให้ศึกษา
มีความรู้  เป็นฐานไว้  ทุกเพลา
โดยเฉพาะ ชานชาลา ชื่อว่า share.....

กว่าจะหา run way เจอ  ร่อนกันเกือบน้ำมันหมดเลยค่ะอาจารย์  หาที่ลงไม่ได้

เนื้อหาเต็ม: แด่ share.psu