นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใต้...ต้นหูกวาง

Ico48
ใต้ต้นหูกวาง...อุโยะได้ยินแล้วขยาดคร่า...ไม่รู้เป็นอะไร พอเดินผ่าน / อยู่ใต้ต้นหูกวางทีไร ลูกมันต้องหล่นใส่ให้เจ็บตัวทุกทีซิ -*- (ถ้าเป็นต้นมะพร้าวคงแย่ -*-)
เนื้อหาเต็ม: ใต้...ต้นหูกวาง